This project is belong to:  Steel

Tư vấn Thiết kế nền móng và kết cấu – Thi Công Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng

Thi Công Ngân hàng VietcombankThi Công Ngân hàng Vietcombank Đà nẵngKhởi công xây dựng Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng
ASCE . Tư vấn Thiết kế nền móng và kết cấu
Kiến trúc sư: Accco. vòm. Nguyễn Bạch Khánh Giang
DT đất 1,500 m | GFA: 8,000 sqm |  1 tầng hầm
Accco.ASCE ® Ngân hàng i.Office ™ lắp ráp sản xuất.
Dòng sản phẩm thiết kế  ngân hàng Accco.ASCE® Banking i.Office™
Hoàn thành  xây dựng tháng 5 2012
Thành phố Đà Nẵng Việt nam
Design Consultant and structural foundations - Execution VCB Danang i.Office
Principal Engineer  . ASCE . Design Consultant and structural foundations
Architect: Accco .  arch. Nguyen Bach Khanh Giang
Site area  1,500 m | GFA: 8,000 sqm |  1 basement 800 sqm | Accco.ASCE® Banking i.Office™ assemble production  Accco.ASCE® Banking i.Office™ | 800mm RC driven pile | 15 m span deck plant roof, 9m span podium RC beam
Complete in May 2012
Da Nang City - VietNam