This project is belong to:  Steel

Thiết kế kết cấu – Hệ thống kỹ thuật dự toán Khu dân cư Vạn Phúc – NAKYCO

Van Phuc AppartmentMặt bằng tổng thể NakycoHệ thống kỹ thuật dự toán Khu Vạn PhúcHệ thống kỹ thuật dự toán - Căn hộ NakycoMặt bằng nhà ở điển hình
Thiết kế kết cấu - Hệ thống kỹ thuật dự toán Khu dân cư Vạn Phúc - NAKYCO
Diện tích: hơn 3 ha -
Tổng diện tích sàn: 80.000 mét vuông diện tích sàn
Căn hộ: 312 nhà Town 100
Thương mại: 4.920 mét vuông
Công viên: 4.600 mét vuông
Trường học: 7.000 mét vuông
Green.Landscape.Roads 15.200 mét vuông
Structural Design - Engineering estimates System Residential Van Phuc - NAKYCO
Site over 3 ha
GFA 80,000 sqm net floor area
Apartment 312 Town house 100
Commercial 4,920 sqm
Public 4,600 sqm
School 7,000 sqm
Green.Landscape.Roads 15,200 sqm