Độc quyền sáng chế thiết bị san đầm trục lăn hoàn thiện bề mặt betong mái kênh

Thiết bị san đầm hoàn thiện bề mặt betong mái kênh đã được sử dụng trên thế giới trong những [...]

Thiết bị san đầm hoàn thiện bề mặt betong mái kênh

Công nghệ và lựa chọn thiết bị thi công  mặt đường BTXM

Công nghệ và lựa chọn thiết bị thi công  mặt đường BTXM ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay [...]

Mô tả thiết bị san đầm hoàn thiện bề mặt betong mái kênh

Mô Tả Thiết Bị San Đầm Hoàn Thiện Bêtong Bề Mặt

THIẾT BỊ SAN ĐẦM HOÀN THIỆN BÊTÔNG BỀ MẶT (Finishing Machine forConcrete Surface) Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: [...]

Bêtông hóa kênh mương - @ VIFOTEC - Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam 2014

Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2014

Máy rải – đầm tự động mái dốc bê-tông, BTCT  (Automated placing – compacting machine for RC embankment) – PGS [...]

Next >>